Privacybeleid

Samsonite neemt zijn verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen ernstig. Met dit Privacybeleid willen we u informeren over de informatie die over u wordt verzameld, de doeleinden waarvoor we die informatie kunnen gebruiken en de wijze waarop die informatie kan worden gecorrigeerd of gewijzigd.

De termen in dit Privacybeleid die met een hoofdletter zijn geschreven, zijn gedefinieerd in de algemene voorwaarden.

1. Verzamelde informatie en gebruik ervan

De persoonsgegevens die u aan Samsonite verstrekt, worden verwerkt in een database die namens ons door Frucon² wordt beheerd. Wij gebruiken deze gegevens om de gevraagde transacties uit te voeren en voor marketingdoeleinden.

KAN IK AANGEVEN OF IK OP DE HOOGTE WIL BLIJVEN VAN AANBIEDINGEN OF NIET?
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze berichten over aanbiedingen. Klik hiervoor op de hyperlink 'uitschrijven' in de promotionele e-mails die u van ons ontvangt.

Onder 'Persoonsgegevens' verstaan we uw naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer en soortgelijke informatie. Deze informatie wordt verzameld wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert, bepaalde velden invult, aan een wedstrijd deelneemt of een online bestelling plaatst.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door externe verwerkers (d.w.z. derden die diensten aan ons leveren, zoals creditcardbedrijven, transportbedrijven, klantenservicecentra, koeriers), maar alleen voor zover dat nodig is voor onze online verkoopactiviteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of overdragen aan noch delen met andere derden dan entiteiten van Samsonite en externe verwerkers, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

2. Correctie of doorhaling van uw gegevens

U kunt uw Persoonsgegevens altijd opvragen door ons te mailen op customer.care@samsonite.com. Uw Persoonsgegevens kunnen via ditzelfde e-mailadres worden gewijzigd of geschrapt als daar wettelijke gronden voor zijn. Bovendien kunt u via dit e-mailadres altijd vragen dat men geen contact meer met u opneemt voor 'direct marketing'-doeleinden.

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Samsonite en Frucon² doen al het redelijke om uw Persoonsgegevens te beschermen.
Betalingen via creditcard worden online beheerd door Ogone, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie van Network Solutions voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.

De servers zullen worden ondergebracht in Brussel (België) door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.

4. Cookies en andere technologieën

De Site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een webserver naar uw browser worden verzonden en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies over het algemeen om uw bezoeken aan onze Site te kunnen volgen en het online winkelen te vergemakkelijken. Indien nodig zullen wij uw toestemming vragen om cookies te gebruiken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen om deze al dan niet te aanvaarden. U kunt ook instellen dat alle cookies worden geweigerd. In het laatste geval is het mogelijk dat u niet alle diensten van de website kunt gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar ons beleid inzake cookies en naar www.allaboutcookies.org.

5. Kinderen

Het is minderjarigen (jonger dan 18) niet toegestaan Persoonsgegevens aan ons te verstrekken en bestellingen te plaatsen. Zij kunnen de diensten van deze Site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of voogd en alleen met hun toestemming.

Samsonite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Site door kinderen en minderjarigen en behoudt zich alle rechten voor om bestellingen door kinderen of minderjarigen te weigeren.

6. Links naar andere websites

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacypraktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacybeleid van toepassing is waarover Samsonite geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

7. Instemming met het Privacybeleid

Dit Privacybeleid bevat alle informatie die nodig is om ervoor te kiezen deze Site al dan niet te gebruiken en ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Door de Site te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u het Privacybeleid en geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken zoals in dit Privacybeleid beschreven.

8. Vragen over dit Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Samsonite Europe N.V., met maatschappelijke zetel te Westerring, 17 - 9700 Oudenaarde, Belgium.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres customer.care@samsonite.com.